ISOLAC-BT

Bitumiczny lakier hydroizolacyjny.

Kolor: Czarny
Pojemność: 17 kg, 5 kg.
Wydajność:
Na powierzchniach metalowych: 100-150 g/m²/warstwa.
Na powierzchniach betonowych: 250-300 g/m²/warstwa.

BROSZURA TECHNICZNA DO POBRANIA:

Opis

Bitumiczny lakier hydrofobizujący z rozpuszczalnikami. Zapewnia doskonałą przyczepność do wszystkich rodzajów podłoży i nieprzepuszczalność wody. Używany jako podkład do mocowania bitumicznych membran, jako bariera dla pary w izolacjach, oraz do ochrony powierzchni betonowych lub metalowych przed wilgocią (ochrona przed utlenianiem). Nakłada się wałkiem lub pędzlem w 1-3 warstwach.