ISOMAC

Bitumiczny środek uszczelniający.

Kolor: Czarny
Pojemność: 20 kg, 5 kg.
Wydajność: 1,2-1,3 kg/l

BROSZURA TECHNICZNA DO POBRANIA:

Opis

Bitumiczny środek o doskonałej przyczepności i elastyczności. Może być nakładany na zimno za pomocą gładkiej kielni. Nadaje się do uszczelniania spoin na powierzchniach poziomych i pionowych, do uszczelniania-mostkowania pęknięć włoskowatych i do rozbijania (uszczelniania) trudnych punktów podczas mocowania bitumicznych membran (rur spustowych, spoin lub połączeń w parapetach itp.). Stosowany również do naprawy warstw hydroizolacyjnych tworzonych przez membrany bitumiczne.